اخبار برگزیده

یارب مرا یاری بده تا خوب آزارش کنم

یارب مرا یاری بده تا خوب آزارش کنم
هجرش دهم، زجرش دهم ،خوارش کنم ،زارش کنم


از بوسه های آتشین ، وز خنده های دل نشین
صد شعله در جانش زنم،صد فتنه در کارش کنم


در پیش چشمش ساغری گیرم ز دست دلبری
از رشک آزارش دهم ،از غصه بیمارش کنم


بذری به پایش افکنم ،گویم خداوندش منم
چون بنده در سودای زر،کالای بازارش کنم


گوید بیفزا مهر خود،گویم بکاهم مهر خود
گوید که کمتر کن جفا ، گویم که بسیارش کنم


هر شامگه در خانه ای،چابکتر از پروانه ای
رقصم بر بیگانه ای ، وز خویش بیزارش کنم


چون بینم آن شیدای من فارغ شد از سودای من
منزل کنم در کوی او ، باشد که دیدارش کنم


گیسوی خود افشان کنم،جادوی خود گریان کنم
با گونه گون سوگندها،بار دگر یارش کنم


چون یار شد، بار دگر کوشم به آزاری دگر
تا این دل دیوانه را راضی ز آزارش کنم

رشک: حسادترقابت

 

سیمین بهبهانی


یارب مرا یاری بده تا خوب آزارش کنم

پایگاه اطلاع رسانی پنجره دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اخبار 21 دسامبر 2015 سیمین بهبهانی: یارب مرا یاری بده ، تا خوب آزارش دهم هجرش دهم ، زجرش دهم ، خوارش کنم ، زارش کنم از بوسه های آتشین ، وز خنده های دلنشین صد شعله در  عشق زیبا یارب مرا یاری بده، تا خوب آزارش کنمیارب مرا یاری بده، تا خوب آزارش کنم هجرش دهم زجرش دهم، خوارش کنم زارش کنم از بوسه های آتشین، وز خنده های دلنشین صد شعله در جانش زنم، صد فتنه در کارش کنم در پیش  فائزه یا رب مرا یاری بده by aminjalali SoundCloudیارب مرا یاری بده تا خوب آزارش کنم هجرش دهم، زجرش دهم ،خوارش کنم ،زارش کنم از بوسه های آتشین ، وز خنده های دل نشین صد شعله در جانش زنم،صد فتنه در کارش کنم

یارب مرا یاری بده تا خوب آزارش کنم

یارب مرا یاری بده تا خوب آزارش کنم

 

فائزه - یا رب مرا یاری بده by aminjalali - SoundCloud

محسن نامجو بازخواني تصنيف "يا رب مرا ياري بده" دلکش YouTube12 آوريل 2013 زجرش دهم خوارش کنم زارش کنم با بوسه های آتشین با خنده های دلنشین گه مست و هوشیارش کنم گه خواب و بیدارش کنم یا رب مرا یاری بده تا خوب آزارش  سیمین بهبهانی شب عــــاشقان بی دل8 ژانويه 2016 تا آشنا شوم به لب باده خواه تو خواهم به رغم یارب مرا یاری بده تا خوب آزارش کنم یارب مرا گوید که کمتر کن جفا ، گویم که بسیارش کنم هر شامگه 

عشق زیبا - یارب مرا یاری بده، تا خوب آزارش کنم

مناظره ادبی جالب بین شعرا بهبهانی صهبا رند تبریزی و عتاب 8 دسامبر 2012 یا رب مرا یاری بده ، تا سخت آزارش کنم از رشک آزارش دهم ، وز غصه بیمارش کنم من گر قفس بشکسته ام ، تا خود گرفتارم کنی من هم مثل خیلی‌های دیگر خوب بلدم این چیزها را کنار هم بنویسم و تفاخر کنم به خوانده‌ها و به دانسته‌هایم divanegi faeze (یارب مرا یاری بده) YouTubeAug 10 2011 divanegi faeze (یارب مرا یاری بده) JahanChannel تاخوب آزارش کنم،زیباست واقعا عاشقانه هست  Read more Show less Reply 1 عاشقانه دفتر عشقدیوانگی یارب مرا یاری بده، تا خوب آزارش کنم هجرش دهم زجرش دهم، خوارش کنم زارش کنم از بوسه های آتشین، وز خنده های دلنشین صد شعله در جانش زنم، صد فتنه در کارش کنمبهترین اشعار برای تو که نیستی سیمین بهبهانیبهترین اشعار برای تو که نیستی سیمین بهبهانی به شانه هایم زدی تا تنهاییم گفتا اگر بیند کسی، گفتم که حاشا می کنم یارب مرا یاری بده تا خوب آزارش کنم رندانه مشاعره بزرگانيا رب مرا ياري بده ، تا سخت آزارش کنم هجرش دهم ، زجرش دهم ، خوارش کنم ، زارش کنم از بوسه هاي از رشک آزارش دهم ، وز غصه بيمارش کنم تا هفته بعد خوب معروف شدید


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها